عنوان: مبانی فهم حدیث

معرفی:

 درس مبانی فهم حدیث یکی از دروس مهم، تخصصی و زیربنایی در مقطع کارشناسی رشته علوم حدیث است. با توجه به این که هدف نهایی از همه دروس رشته‌های علوم اسلامی، رسیدن به فهم درست از تعالیم قرآن و حدیث است، جایگاه مهم این درس بیشتر روشن می‌شود. از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰ توفیق یافتم ارائه این درس را در دوره‌های حضوری و مجازی دانشکده علوم حدیث بر عهده بگیرم و بر اساس کتاب درسنامه فهم حدیث، اثر استاد عبدالهادی مسعودی این درس را ارائه کنم.
 

اهداف آموزشی:اهداف درس

  • آشنایی با تعریف، اهمیت و پیشینه دانش فقه‌الحدیث
  • آشنایی با پیش‌نیازهای فهم حدیث
  • شناخت سیر منطقی در درک مقصود اصلی ازاحادیث
  • آشنایی با روش و فواید تشکیل خانواده حدیث
  • شناخت موانع فهم حدیث
پرسش و پژوهش
کتاب درسنامه فهم حدیث
کتاب مبانی فهم حدیث  فعالیت‌های یادگیری اسلایدها
نمونه سؤال آزمون  نمره فعالیت‌ها کتاب درسنامه فهم حدیث 

بازگشت به صفحه دروس الکترونیکی

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی