Instagram
درد دل یک دانش‌پذیر!

 

یکی از دانش‌پذیران محترم دانشکدۀ مجازی نامه‌ای برای من نوشته و ضمن اظهار لطف فراوان برخی از مشکلات دانش‌پذیران را با احساس و صمیمیت خاصی مطرح کرده است. با خواندن این نامه از یک‌سو از این که خداوند توفیق خدمت به چنین بزرگوارانی را نصیب ما کرده احساس افتخار کردم ولی از سویی دیگر به‌خاطر مشکلات و زحمات فراوانی که این عزیزان متحمل می‌شوند شرمنده شدم. بد نیست بخشهایی از این نامه و پاسخی که به ایشان دادم را در اینجا نقل کنم تا سایر دانش‌پذیرانی که احتمالا بسیاری از آنان با نویسندۀ نامه هم‌درد و هم‌نظر هستند نیز در جریان این مکاتبه قرار بگیرند: 

سلام
من یکی از دانشپذیران دانشکده مجازی علوم حدیث هستم و این نامه را ...
ادامۀ مطلب

 

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی