Instagram
مدرسه فردا

نشریۀ مدرسۀ فردا یکی از مجله‌هایی است که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش در مجموعه نشریات رشد منتشر می‌کند. نگاه دقیق و علمی این نشریه به موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در فرایند آموزش و یادگیری و حرکت حساب‌شدۀ آن در مسیر ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف تغییر نگاه فرهنگیان و معلمان به این موضوع، یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی در این حوزه به شمار می‌رود. این حرکت انصافا جای تقدیر و نیاز به حمایت و تقویت دارد. اشراف دکتر محمد عطاران بر این کار و حضور ایشان در شورای برنامه‌ریزی نشریه، یکی از عوامل  اصلی موفقیت آن است.


مصاحبه‌ای که اخیرا این نشریه با من داشت و دانشکدۀ مجازی علوم حدیث را به مخاطبان خود معرفی کرد، بهانه‌ای شد تا در اینجا یادی از آن داشته باشم و اشتراک و مطالعۀ آن را به علاقمندان مباحث فناوری آموزشی و یادگیری الکترونیکی توصیه کنم. البته خوشبختانه متن کامل این نشریه در صفحۀ اینترنتی آن نیز در دسترس است.
مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.

پشتیبانی