آیا ذات شبکه‌های اجتماعی فاسد و پلید است؟

یادداشت قبل که در نقد مسدودسازی کامل شبکه‌های اجتماعی نگارش یافته بود، با واکنش‌های گوناگونی مواجه شد. گر چه اکثر خوانندگان گرامی موافقت خود را با محتوای آن مطلب ابراز داشتند، ولی برخی از دوستان همچنان از روش فعلی فیلترینگ دفاع کرده، به توجیه عملکرد مسئولان ‌پرداختند. یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مدافعان ایجاد منع و محدودیت در برابر این شبکه‌ها، پلید بودن ذات تکنولوژی، منفی بودن اساس این ابزارها و جدا نشدن فساد و جاسوسی از شبکه‌های اجتماعی است. اما آیا واقعا این‌ استدلال دارای پشتوانه و مبنای محکمی است؟

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.