برترین دانشگاه مجازی ایران کدام است؟

امروزه یکی از روش‌هایی که برای توسعه و پیشرفت موضوعات و برنامه‌های گوناگون به‌کار گرفته می‌شود، ارزشیابی مستمر و تعیین برترین‌ها در آن زمینه است. آموزش و یادگیری الکترونیکی نیز از چنین اصلی مستثنی نیست. با این حال از آنجا که این موضوع در کشور ما متولی فعال و شناخته‌شده‌ای ندارد، هیچ ارزشیابی سازمان‌دهی شده و مستمری از مراکز آموزش الکترونیکی صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از مراکز، خود را در عرصه آموزش الکترونیکی، برترین، اولین، بزرگ‌ترین و دارای القاب دیگری از این دست بدانند؛ در حالی که هیچ مؤسسه معتبر یا ارزیابی دقیقی، درستی یا نادرستی این ادعاها را بررسی نکرده است.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.