جای خالی آموزش الکترونیکی در حوزه‌های علمیه

آنان که با پیشینۀ ورود فناوری اطلاعات به ایران آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که حوزۀ علمیۀ قم یکی از نهادهای پیشتاز در به‌کارگیری این فناوری در کشور است که حتی پیش از دانشگاه‌‌ توانست نرم‌افزارهایی تحقیقاتی و کاربردی را تولید و عرضه کند. 25 سال پیش، در دورانی که هنوز کامپیوتر به درستی در کشور شناخته نمی‌شد و نمونه‌های ابتدایی تجهیزات آن با هزینه‌هایی سنگین تنها در اختیار سازمان‌ها و افرادی محدود بود، چند طلبۀ خوش‌فکر موفق شدند کارآیی این ابزار جدید را در تحقیقات علوم اسلامی به اثبات رسانند.

تغییر شیوۀ پذیرش در دانشگاه‌های مجازی

این روزها اخبار خوشی در زمینۀ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مجازی شنیده می‌شود و برخی دانشگاه‌ها نام‌نویسی از دانشجویان جدید را آغاز کرده‌اند. بی‌مناسبت ندیدم ضمن بیان تاریخچه‌ای مختصر، تحلیل خود را در این زمینه بیان کنم.
موضوع پذیرش دانشجو در دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و ضوابط و شرایط آن، از جمله مسائلی است که طی سال‌های گذشته به مشکلی جدی برای مدیران این دانشگاه‌ها تبدیل شده بود و علاوه بر هدر دادن بخش عمده‌ای از وقت و توان این مراکز، به دلیل ابهام‌ها، تصمیمات مقطعی و برخوردهای دوگانه، نگرانی‌هایی را برای دانشجویان این دوره‌ها ایجاد می‌کرد.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.