شعار پنجمین کنفرانس آموزش الکترونیکی

عضویت در کمیتۀ علمی کنفرانس‌های مختلف آموزش الکترونیکی کشور طی چند سال گذشته، توفیق و فرصت خوبی را برایم فراهم ساخته است تا ضمن همراهی با اساتید برجسته و باتجربۀ کشور که در دو حوزۀ پداگوژی و مهندسی، راه‌بری آموزش الکترونیکی ایران را بر عهده دارند، از محضر آنان بهره‌های فراوان ببرم. مدتی است جلسات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی که میزبانی آن را دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر عهده دارد آغاز شده است. یکی از مباحث جلسۀ اخیر کمیتۀ علمی، انتخاب شعاری برای این نوبت از کنفرانس بود.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.