مصاحبه دکتر بدرالخان

Photo of Badrul Khan

دکتر بدرالخان یکی از اساتید و چهره‌های برجسته، اثرگذار و پرکار در عرصۀ یادگیری الکترونیکی است. او علاوه بر انتشار کتب و مقالات فراوان در این موضوع، به عنوان نظریه‌پرداز و مؤسس رشته‌های دانشگاهی و ایده‌های نو در سطح بین‌المللی شناخته شده است که نظریۀ ارکان هشت ضلعی وی برای آموزش الکترونیکی شامل توجه علمی، رسمی(سازمانی)، فنی، طرح تعاملی، ارزیابی،نکات مدیریتی، پشتوانۀ محتوایی و اخلاقی مشهور است.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.