23 آذر 1394
دهمین کنفرانس آموزش و یادگیری الکترونیکی

این نوبت از کنفرانس در اسفند نود و چهار برگزار خواهد شد.

در فراخوان کنفرانس آمده است:

با استعانت از درگاه خالق دانایی، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)، دهمین كنفرانس يادگيري و آموزش الكترونيكي را در اسفندماه سال 1394 برگزار می نماید. تلاش ما در این کنفرانس بر این است که با همکاری همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشمندان و پژوهشگران کشور محیطی را برای عرضه آخرین پیشرفت‌های پژوهشی و فنّاورانه در زمینه یادگیری و آموزش الکترونیکی فراهم کنیم. کنفرانس دربرگیرنده همه وجوه مرتبط با «یادگیری و آموزش الکترونیکی» در حوزه‌های مختلف «فنّاورانه و مهندسی» و «پداگوژی و علوم تربیتی» بوده و از مقاله‌های اصیل پژوهشی که دربردارنده یافته‌های جدید در ابعاد گوناگون یادگیری و آموزش الکترونیکی است استقبال می‌کنیم. مهم‌ترین اهداف کنفرانس عبارت است از:
• ایجاد محیطی برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه یادگیری الکترونیکی
• پدید آوردن محیطی برای تعامل میان صاحب‌نظران و تضارب‌آرای پژوهشگران
• ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ علمی در حوزه یادگیری الکترونیکی
• شناسایی مسائل پژوهشی و ایجاد محیطی هم‌افزا برای حل آنها
• ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی نظام یادگیری الکترونیکی در سطح ملّی

برای تحقق اهداف فوق، علاوه بر پذیرش و ارائه مقالات، کارگاه‌های آموزشی، برگزاری نمایشگاه تخصصی،سخنرانی‌های کلیدی و میزگردهای تخصصی نیز در دستورکار کنفرانس قرار دارد؛ از این‌رو از همه پژوهشگران و متخصصان دعوت می کنیم که با ارسال آخرین یافته‌های پژوهشی، بهره‌مندی سایر علاقه‌مندان را از نتایج تحقیقات خود امکان‌پذیر فرمایند.
مقالات مورد پذیرش در کنفرانس دهم یادا شامل تمام زیرحوزه های یادگیری الکترونیکی شامل محورهای هشتگانه زیر ( و نه محدود به آنها ) است. لازم به ذکر است که محورهای 6 و 7 و 8 در کنفرانس جاری 1394 مورد تاکید خاص کمیته علمی بوده و مقالات اصیل و کاربردی این محورها احتمال بیشتری برای منتخب شدن و چاپ در مجله را خواهند داشت.

1. نظریات، تجارب، سکوها، و ابزارهای نرم افزاری یادگیری الکترونیکی در طراحی و تالیف محتوا و درس افزار
منظور از این محور؛ ارائه پژوهشهایی است که به گونه ای به تولید محتوا و یا درس افزار می پردازند؛ و یا منجر به تولید سکوها؛ محیط ها؛ و ابزارهای نرم افزاری مرتبط با حوزه یادگیری الکترونیکی و با هدف تسهیل و تسریع تعاملات این محیط با کاربران مختلف آن از قبیل یادگیرنده، مدرس، تولیدکننده محتوا، و یا مدیر آموزش می گردد. انتظار می رود که در تولید این سامانه ها و نیز محتوای مربوطه، جنبه های گوناگون پداگوژی مد نظر قرار گرفته شده باشد.

2. نظریات و تجارب یادگیری / یاددهی در سنجش و ارزیابی کاربران و مولفه های محیط یادگیری الکترونیکی
منظور از این محور، ارائه دستاوردهای پژوهشی از منظر یادگیری / یاددهی است که به گونه ای به ارزشیابی میزان یادگیری در محیط مجازی و در سامانه های یادگیری الکترونیکی پرداخته و یا آنکه مدل یا چارچوب پیشنهادی برای ارزشیابی در قالب یک تجربه مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

3. مدلسازی کاربر و شخصی سازی مولفه های یادگیری الکترونیکی
منظور از این محور، توجه به ویژگیها، علائق و سلائق کاربر در تبیین و ارائه مدلی از اوست؛ به گونه ای که کارایی و اثربخشی محیط های یادگیری الکترونیکی در پرتو این مدل، افزایش یافته و البته کارایی خود مدل نیز آزمون شده باشد.

4. طراحی واسط های هوشمند و محیطهای چندرسانه ای برای مقاصد یادگیری الکترونیکی
منظور از این محور، ارائه دستاوردهای پژوهشی است که به گونه ای به ابعاد مختلف واسط کاربر در محیط های یادگیری الکترونیکی ، درجهت بهبود رضایتمندی کاربران این سامانه ها می پردازد. هوشمندی مورد نظر در این خصوص می تواند با توجه به مدل کاربر و یا در پرتوی بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی و یا عامل های نرم افزاری قابل تحقق باشد.

5. شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای راهنما
منظور از این محور، ارائه دستاوردهای پژوهشی است که به گونه ای با افزودن قابلیت های یادگیری در شبکه های اجتماعی و یا اضافه کردن قابلیت ارتباط اجتماعی به محیط های یادگیری؛ جهت نیل به اهداف یادگیری بهره برده اند. هم چنین ، تولید ابزارهایی که به نحوی می توانند ایفاگر نقش راهنما در استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی باشند نیز در زمره تحقیقات مرتبط با این محور قلمداد می شود. انتظار می رود که ایده های ارائه شده در این محور حتی الامکان در محیط های واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

6. تلفيق يادگيري الكترونيكي و مديريت دانش سازماني
منظور از این محور، ارائه دستاوردهای پژوهشی است که به گونه ای به ابعاد مختلف يادگيري الكترونيكي سازماني اعم از ديدگاه‌هاي علوم تربيتي، چالشهاي منابع انساني سازمان، جايگاه فرآيندهاي يادگيري الكترونيكي در كنار ساير فرآيندهاي سازمان، موضوع محتواي الكترونيكي سازمان و جايگاه يادگيري الكترونيكي در چرخه‌هاي مديريت دانش سازماني بپردازد.

7. یادگیری الکترونیکی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منظور از این محور ارائه پژوهش هایی است که به گونه ای انعکاس دهنده نقش کارکردی یادگیری الکترونیکی در حوزه بهداشت و درمان بوده و به هریک از حوزه های آموزش عمومی بهداشت؛ مباحث سلامت، و یا آموزش آکادمیک پزشکی مرتبط باشد.

8. یادگیری الکترونیکی در کاهش شکاف دیجیتالی و محرومیت زدایی
منظور از این حوزه ارائه پژوهشهایی است که با توجه به شکاف ایجاد شده ناشی از فقدان و یاکمبود دسترسی به منابع اطلاعاتی، به گونه ای در جهت تسهیل و تسریع ارائه خدمات عمومی الزامی موثر هستند.

منبع :   سایت رسمی کنفرانس
مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.