02 مرداد 1394
هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی

این همایش تخصصی برای هشتمین سال پیاپی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی ايران اعلام کرده است به منظور فراهم آوردن محيطی جهت بحث و گفتگو و تعامل سازنده، ميزبان هشتمين همايش يادگيری الکترونيکی در آموزش پزشکی، با شعار خلاقيت و نوآوری در يادگيری الکترونيکی آموزش پزشکی خواهد بود.

این دانشگاه هدف از برگزاری امايش را ارتقاء سطح دانش، انتقال تجربيات، بررسی تضمين کيفيت آموزشی، بحث و بررسی چالش های پياده سازی سيستم های يادگيری الکترونيکی در دانشگاه ها و به ويژه دانشگاه های علوم پزشکی، ارائه آخرين نو آوری ها و فن بازار اعلام داشته و توانمند سازی شرکت کنندگان با شرکت در کارگاه های آموزشی، بحث آزاد، کلينک مشاوره يادگيری الکترونيکی، و ايستگاه های آموزشی که تدارک ديده شده از ديگر اهداف اين همايش برشمرده است.

در فراخوان هشتمين همايش يادگيری الکترونيکی در آموزش پزشکی از پژوهشگران، مدرسين، دانشجويان و علاقمندان به حوزه يادگيری الکترونيکی در آموزش پزشکی و ديگر حوزه های مرتبط با يادگيری الکترونيکی دعوت شده تا آخرين دستاوردهای پژوهشی، تجارب موفق و فن بازار خود را با ديگر علاقمندان به اشتراک بگذارند.

محورهای تخصصی این همایش به این شرح است:

  • توليد محتوای الکترونيکی و طراحی آموزشی در محيط های يادگيری الکترونيکی
  طراحی مدل های کاربردی و طراحی آموزشی
  محيط های يادگيری مشارکتی
  طراحی و توسعه يادگيری ترکيبی
  چالش های طراحی آموزشی
  الگوها ، رويکردهای برنامه درسی، روش های ياددهی و يادگيری

  • آموزش سلامت در محيط های يادگيری الکترونيکی
  انفورماتيک پزشکی
  فناوری اطلاعات سلامت
  آموزش بيمار
  آموزش مدوام و ضمن خدمت مجازی
  بيمار استاندارد

  • ابزارها و فناوری های نوين در محيط های يادگيری الکترونيکی
  معرفی و تجربه کار با نرم افزارهای آموزشی و کاربردی
  بازی سازی
  شبيه سازی
  مولاژهای هوشمند
  يادگيری با تبلت و موبايل

  • اقتصاد، فرهنگ، اخلاقيات در در محيط های يادگيری الکترونيکی
  فن بازار
  فرهنگ سازی
  اخلاق

  • مديريت و تضمين کيفيت در محيط های يادگيری الکترونيکی
  روش های ارزشيابی (استاد، دانشجو، برنامه، سيستم)
  الگوهای ارزشيابی آنلاين
  چالش های ارزشيابی الکترونيکی
  کارايی و اثربخشی دوره های آموزش الکترونيکی
  اعتباربخشی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونيکی
  استانداردهای موجود در کيفيت آموزش الکترونيکی
  استانداردهای ضروری برای محتوا و سامانه يادگيری الکترونيکی

این همایش تخصصی روزهای سیزده تا پانزده بهمن ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی http://elc8.iums.ac.ir مراجعه فرمایید.

منبع :   پایگاه اینترنتی کنفرانس
مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.