16 خرداد 1394
سخنرانی دکتر آیین محمدی با موضوع کلاس وارونه

این نشست از جلسات سخنرانی ماهانه انجمن یادگیری الکترونیکی ایران به مدلی نوین در این موضوع اختصاص یافته است.

بيست‌ويكمين سخنراني علمی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) با عنوان: «کلاس وارونه (Flipped classroom)، مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیکی» با سخنراني آقاي دكتر آيين محمدي،  معاون پژوهشی دانشکدة مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران، روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۳/۲۰ ساعت 14 تا 16، در تالار آبشار دانشكدة مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران به نشاني: تهران، بلواركشاورز، خيابان نادري، بن‌بست دولتشاهي، دانشكدة مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي‌شود.

منبع :   انجمن یادگیری الکترونیکی ایران
مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.